Skip to content

Định hình lại hình thức tương tác giữa người và người

Ý nghĩa lớn hơn trong việc hợp tác và nghiên cứu khi tránh được các rủi ro về đi lại và sức khỏe liên quan đến coronavirus.

covid-19_es_thumbnail

Bác sĩ phẫu thuật, nhà vị lai về chăm sóc sức khỏe và nhà đổi mới, Bác Sĩ Rafael Grossmann chia sẻ cảm nhận đối với công nghệ viễn thông về chăm sóc sức khoẻ trong một thế giới trước và sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng như tính thực tiễn trong việc áp dụng vào phẫu thuật. Bác Sĩ Grossman cũng mô tả điểm uốn của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 liên quan đến tỷ lệ tử vong.

Định hình lại hình thức tương tác giữa người và người

Bác sĩ phẫu thuật, nhà vị lai về chăm sóc sức khỏe và nhà đổi mới, Bác Sĩ Rafael Grossmann chia sẻ cảm nhận đối với công nghệ viễn thông về chăm sóc sức khoẻ trong một thế giới trước và sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng như tính thực tiễn trong việc áp dụng vào phẫu thuật. Bác Sĩ Grossman cũng mô tả điểm uốn của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 liên quan đến tỷ lệ tử vong.

Ý nghĩa lớn hơn trong việc hợp tác và nghiên cứu khi tránh được các rủi ro về đi lại và sức khỏe liên quan đến coronavirus.

Liên kết trong sự kì diệu và chân thật.

coronavirus_anchor

— Các khả năng

 

Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể kết nối để phổ biến các phát hiện nhanh hơn cũng như trao đổi về kết quả. Các bác sĩ có thể cung cấp các sáng kiến mà không cần tiếp xúc và làm việc trực tiếp với nhau trong một không gian.

Muốn tìm hiểu thêm thông tin?

Là một thành viên của cộng đồng y khoa và khoa học, hãy cùng với đồng nghiệp của bạn tìm ra giải pháp nhanh hơn để chấm dứt đại dịch toàn cầu.

© 2023 Aetho LLC. All rights reserved. The Beame wordmark and brandmark are service marks of Aetho LLC.
Terms of Service  |  Privacy Policy

© 2023 Aetho LLC. All rights reserved.
Terms of Service  |  Privacy Policy